Damel TAXI partnerem programu Rodzina Trzy Plus

baner_rodzina_trzy_plusRabat w cenie za kurs:
– Taryfa 1 obowiązująca w granicach miasta w godz. 6:00 do 22:00: 1,65 za 1 km,
– Taryfa 2 obowiązująca w granicach miasta w godz. 22:00 do 6:00 oraz w niedzielę i dni świąteczne: 2,50 za 1 km.
Opłata początkowa w tym 1 km: 6,40 zł.
Przy wjazdach za miasto obowiązują ceny umowne.

Podstawą korzystania z uprawnień jest zamówienie usługi na hasło „Rodzina Trzy Plus” oraz okazanie Karty w taksówce.

O Programie:

Władze Miasta Lublin świadome problemów z jakimi spotykają się duże rodziny oraz dostrzegając ich potrzeby, uznały za priorytetowe wprowadzenie Programu „Rodzina Trzy Plus” dotyczącego działań na rzecz tych rodzin zmierzających do polepszenia ich warunków życiowych.

Zachęcając posiadaczy Karty „Rodzina Trzy Plus”do korzystania z przywilejów, władze Miasta Lublin pragną wyrazić nadzieję, że Program zyska przychylność dużych rodzin i pomoże im aktywniej uczestniczyć w życiu Miasta.
Poświęcenie i wysiłek dużych rodzin włożony w wychowanie dzieci i zapewnienie im godnych warunków rozwoju są bezcenne i zasługują na najwyższe uznanie.

Władze Miasta Lublin ufają, że duże rodziny potraktują Program „Rodzina Trzy Plus” nie tylko jako pomoc ze strony samorządu, ale przede wszystkim jako wyraz uznania dla ich wychowawczych działań. – źródło www.lublin.eu

2328

Leave a Reply